Om oss
Fra intern eksperimentering
til skalerbar bransjeløsning
Digital XBO (DXBO) er en «proptech start-up» eid av boligutbyggeren OBOS Block Watne som inngår i OBOS-konsernet. DXBO vokste frem som et resultat av interne prosjekter med utgangspunkt i en opplevd bransjeutfordring, og har blitt utviklet i samarbeid med selskapene Halogen og Code 11. DXBO er allerede i bruk av over 1 000 boligkunder og øker stadig tilstedeværelsen i markedet som en bransjeløsning med kunden i fokus.
"Med DXBO har vi redusert kostnader for minimum 2,6 millioner per år for våre byggeledere. Responstiden på reklamasjoner er kuttet fra 25 til 3,6 virkedager fordi vi samhandler effektivt med kunden."
Bjørnar Tretterud, Salgs- og markedssjef i OBOS Block Watne
Dette har vi oppnådd så langt
DXBO ble født gjennom internt eksperimentering i OBOS Block Watne. De så et stort behov for bedre kommunikasjonsflyt mellom byggeplass og boligkjøpskunde. Dette resulterte i første versjon av samhandlingsplattformen DXBO bygget i samarbeid med utviklingsmiljøet Code11 og designbyrået Halogen.
Utviklet «min side» for boligkjøpskunden, og «digital byggeplass» for medarbeidere på byggeplass
Løsningen gikk i produksjon fra august 2018. Ca. 600 medarbeidere i OBOS Block Watne anvender løsningen, og ca. 1 000 boligkjøpskunder (økende) bruker kundefronten aktivt.
I desember 2018 skilles DXBO ut som eget selskap eid av OBOS Block Watne, Code11 og Halogen. Ingrid Schübeler tiltrer som daglig leder. Fokus skiftes fra intern eksperimentering til å bygge en skalerbar bransjeløsning som treffer behov på tvers av BAE-næringen
DXBO utviklet i 2019 et minimumsprodukt (mvp) på «Min side» for Kruse Smith Eiendom. Gjennom samarbeidet så vi et tydelig markedspotensiale innenfor eiendomsnæringen som har flere sammenfallende behov med boligbransjen for bedre oversikt og kundedialog.
Sammen med FLUKS-hus fra OBOS utvikler DXBO digital støtte for husbyggerreisen, fra oppstart til bygging. FLUKS er hus bygget på målsøm i segmentet mellom katalogtegnet hus og arkitekttegnet hus. Les mer om FLUKS-hus fra OBOS på www.blockwatne.no/fluks.
DXBO leverte et minimumsprodukt (MVP) til OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebu i mars 2020. MVP knyttet til overtagelse og reklamasjon av bolig går i pilot april 2020.
Dette har vi oppnådd så langt
DXBO ble født gjennom internt eksperimentering i Block Watne. De så et stort behov for bedre kommunikasjonsflyt mellom byggeplass og boligkjøpskunde. Dette resulterte i første versjon av samhandlingsplattformen DXBO bygget i samarbeid med utviklingsmiljøet Code11 og designbyrået Halogen.
Utviklet «min side» for boligkjøpskunden, og «digital byggeplass» for medarbeidere på byggeplass
Løsningen gikk i produksjon fra august 2018. Ca. 600 medarbeidere i Block Watne anvender løsningen, og ca. 1 000 boligkjøpskunder (økende) bruker kundefronten aktivt.
I desember 2018 skilles DXBO ut som eget selskap eid av Block Watne, Code11 og Halogen. Ingrid Schübeler tiltrer som daglig leder. Fokus skiftes fra intern eksperimentering til å bygge en skalerbar bransjeløsning som treffer behov på tvers av BAE-næringen
DXBO utviklet i 2019 et minimumsprodukt (mvp) på «Min side» for Kruse Smith Eiendom. Gjennom samarbeidet så vi et tydelig markedspotensiale innenfor eiendomsnæringen som har flere sammenfallende behov med boligbransjen for bedre oversikt og kundedialog.
Sammen med Block Watne Fluks utvikler DXBO digital støtte for husbyggerreisen, fra oppstart til bygging. Fluks er hus bygget på målsøm i segmentet mellom katalogtegnet hus og arkitekttegnet hus. Les mer om FLUKS på www.blockwatne.no/fluks.
DXBO samarbeider med OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebu i februar 2020 i utarbeidelse av et minimumsprodukt (mvp) knyttet til overtagelse og reklamasjon av bolig.